Sekošana Kristum

Lai sekotu Jēzum, vispirms ir jāpieņem lēmums un tad atbilstoši jārīkojas. Bībele saka:Un Viņš uz tiem saka: "Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem." Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja Viņam.” (Mateja 4: 19-20)

Sekošana Jēzum prasa pašaizliedzību. Bībele saka:Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: „Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man.”” (Mateja 16: 24)

Sekošana Jēzum ietver paklausību Viņa norādījumiem un cenšanos līdzināties Viņa priekšzīmei. Bībele saka:No tā mēs noprotam, ka esam Viņu atzinuši, ja turam Viņa baušļus. Kas saka: es esmu Viņu atzinis, bet netur Viņa baušļus, ir melis, un viņā nav patiesības. Bet, kas Viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs noprotam, ka esam Viņā. Kas teicas paliekam Viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā Viņš ir dzīvojis.” (1. Jāņa 2: 3-6)

Ja mēs nesekojam Kristum, mēs nostājamies pret Viņu un tādējādi sekojam sātanam. Bībele saka:Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa.” (Mateja 12: 30)