Muļķība

Muļķīgi ir noliegt Dieva eksistenci. Bībele saka:Nelga saka sev sirdī: Dieva nav!” (Psalmi 14: 1 – 2012. gada tulk.)

Dieva lietas neticīgajiem šķiet muļķīgas. Bībele saka:Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.” (1. Korintiešiem 2: 14)

Muļķis sevi nekontrolē. Bībele saka:Muļķis izgāž savas dusmas, gudrais tās savalda.” (Sakāmvārdi 29: 11 – 2012. gada tulk.)

Muļķi pārāk daudz runā. Bībele saka:Nejēgu atzītu par gudru, ja viņš klusētu, un par sapratīgu, ja viņš valdītu savu muti.” (Salamana pamācības 17: 28)