Pateicība

Iesāc dienu ar pateicību Dievam. Bībele saka: „Laba lieta ir Tam Kungam pateikties un dziedāt Tavam Vārdam, Tu Visuaugstākais, paust rītos Tavu žēlastību un naktīs Tavu uzticību.” (Psalmi 92: 2, 3)

Ja cilvēks aizmirst pateikties Dievam, tā ir viena no brīdinošām pazīmēm, kas liecina par attālināšanos no Viņa. Bībele saka: „Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā.” (Romiešiem 1: 21)

Pateicieties Dievam visos apstākļos. Bībele saka: „Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.” (1. Tesaloniķiešiem 5: 18)

Atcerieties, ka viss labais, kas jums ir, ir Dieva dots. Bībele saka: „Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.” (Jēkaba 1: 17)

Ja mīlat Dievu un uzticaties Viņam, varat būt drošs, ka ne tikai patīkamie, bet arī nepatīkamie piedzīvojumi nāks jums par labu. Bībele saka: „Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” (Romiešiem 8: 28)

Kristus priekšzīme rāda, ka labi ir pateikties Dievam arī par ēdienu. Bībele saka: „Tad Jēzus ņēma maizes un, teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies; tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās.” (Jāņa 6: 11)

Nekad neaizmirstiet, kas ir visu svētību avots! Bībele saka: „Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!” (Psalmi 103: 2)