Šķiršanās

Kāds ir sākotnēji paredzētais laulības attiecību darbības termiņš? Bībele saka: „Piemēram, precēta sieva pēc bauslības saistīta ar vīru, kamēr tas dzīvs, bet, kad vīrs mirst, viņa kļūst brīva no bauslības, kas viņu saista pie vīra.” (Romiešiem 7: 2)

Pēc sākotnēja Dieva plāna laulība ir divu cilvēku savienība mūža garumā. Bībele saka: „Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu, un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas; un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” (Mateja 19: 4-6)

Saskaņā ar Kristus vārdiem, laulība var tikt šķirta, ja laulātais ir neuzticīgs. Bībele saka: „Bet Es jums saku: ikviens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt; un, ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību.” (Mateja 5: 32)

Ja viens no laulātajiem atstāj otru kāda cita (ne netiklības) iemesla dēļ, tad viņam turpmāk jāpaliek neprecētam vai, ja tas ir iespējams, jāmēģina atjaunot sarautās attiecības. Bībele saka: „Bet laulātiem es pavēlu, tomēr ne es, bet Tas Kungs: sievai nešķirties no vīra, un, ja tā ir atšķīrusies, tad tai palikt neprecētai vai izlīgt ar savu vīru; un vīram neatstumt sievu.” (1. Korintiešiem 7: 10-11)

Atšķirības ticības jautājumos nav iemesls laulības šķiršanai. Bībele saka: „Bet pārējiem saku es, ne Tas Kungs: ja kādam brālim ir neticīga sieva un tā vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt. Un, ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai to nebūs atstumt.” (1. Korintiešiem 7: 12-14)