Sarunas

Kādam vajadzētu būt mūsu runas veidam? Bībele saka: “Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas; tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība.” (Efeziešiem 5: 3, 4)

Viens no Dieva baušļiem aizliedz lietot Dieva vārdu nevietā. Bībele saka: “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.” (2. Mozus 20: 7)

Dievs mudina, lai mēs atmetam sliktas runas. Bībele saka: “Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē.” (Kolosiešiem 3: 8)

Mūsu valoda atspoguļo to, kam mēs ticam. Mūsu izteiktajiem vārdiem ir tālejošas sekas. Bībele saka: “Kas pievalda un pasarga savu muti, pasarga savu dzīvību, bet, kas ļauj savai mutei visu vaļu, dabūs bīties.” (Salamana pamācības 13:3)

Jēzus sekotājiem vajadzētu runāt apdomīgi un saprātīgi. Bībele saka: “Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt.” (Kolosiešiem 4: 6)

Ar saviem vārdiem mēs varam ietekmēt citus uz labu. Bībele saka: “Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.” (1. Timoteja 4: 12)