Lepnība un pazemība

Lepnība ir bīstama. Bībele saka: „Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas.” (Salamana pamācības 16: 18)

Pazemība ir ceļš uz godu. Bībele saka: „Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgais iemantos godu.” (Salamana pamācības 29: 23)

Dievs stājas pretī lepniem un augstprātīgiem cilvēkiem. Bībele saka: „Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā.” (1. Pētera 5: 5-6)

Lepnība bojā mūsu attiecības ar Dievu un līdzcilvēkiem. Augstprātīgs cilvēks neizbēgami piedzīvos vilšanos. Bībele saka: „Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet, kas pats pazemojas, taps paaugstināts." (Lūkas 18: 14)

Debesis augstu vērtē bērna pazemību. Bībele saka: „Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais Debesu valstībā.” (Mateja 18: 4)