Kārdinājumi

Izvairies, bēdz no lietām, kas tevi kārdina doties nepareizā virzienā. Kā to darīt? Tiecies pēc tā, kas labs! Bībele saka: „Bēdz no jaunības iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un pēc miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds.” (2. Timotejam 2: 22)

Spēku pretoties negatīviem kārdinājumiem mēs iegūstam no Dieva lūgšanā. Bībele saka: „Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja.” (Marka 14: 38)

Stājies pretī kārdinājumam ar Dieva Vārdu. Bībele saka: „Un kārdinātājs piestājās pie Viņa [Jēzus] un sacīja: "Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi." Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes."” (Mateja 4: 3, 4)

Dievs nepieļaus, ka mēs tiekam kārdināti pāri par mūsu spējām kārdinājumam pretoties. Bībele saka: „Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.” (1. Korintiešiem 10: 13)

Ir vērts nepadoties negatīviem kārdinājumiem, bet uzvarēt. Bībele saka: „Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.” (Jēkaba 1:12)

Ja tomēr esi padevies ļaunam kārdinājumam, atceries, Jēzus Kristus vienmēr ir gatavs tev piedot un tevi attīrīt no ļaunuma. Bībele saka: „Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā – Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku.” (1. Jāņa 2: 1-2)