Izskats

Nesteidzies spriest par cilvēku pēc viņa ārējā izskata. Atceries, ka arī Dievs tā nedara, jo cilvēka patiesā būtība ir apslēpta dziļāk. Bībele saka: “Bet Tas Kungs sacīja Samuēlam: "Neskaties uz viņa ārējo izskatu, nedz uz viņa garumu, nedz uz viņa augumu: viņu Es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki; cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi." (1. Samuēla 16: 7)

Neaizmirstot nepieciešamību rūpēties arī par savu ārieni, atceries, ka ārējie efekti nevar aizstāt cilvēka iekšējo skaistumu. Bībele saka: “Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā – tas ir Dievam dārgs.” (1. Pētera 3: 3, 4)