Izklaide, izpriecas

Bībelē ir doti vispārēji principi un kritēriji, pēc kā izvēlēties izklaides, ieskaitot grāmatas, mūziku, un televīziju: “Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” (Filipiešiem 4: 8) "Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt."              (1.Korintiešiem 6: 12)

Gudri ir izvairīties no nepiedienīgām darbībām, lietām un skatiem. Bībele saka: “Es neraudzīšos uz ļaunām un kauna pilnām lietām. Es ienīstu pārkāpējus un atkritējus, un lai viņiem nebūtu vietas pie manis.” (Psalms 101: 3)

Nav iespējams izbaudīt visas izpriecas, ko piedāvā pasaule, un tai pašā laikā draudzēties ar Dievu. Bībele saka: “Laulības pārkāpēju cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku.” (Jēkaba 4: 4)

Ko nozīmē “izpriecas, ko piedāvā pasaule”? Kas ir raksturīgs dažām vai pat daudzām no izpriecām, ko piedāvā pasaule? Bībele saka: “Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.”” (Galatiešiem 5: 19-21) “Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības; jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.” (1. Jāņa 2: 15-17)

Visam, ko mēs darām, vajadzētu būt saskaņā ar Kristus vārdu, to pagodinot. Bībele saka: “Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.” (Kolosiešiem 3: 17)