Dēmoni

Dēmoni jeb velni ir ļaunie eņģeļi, Sātana sabiedrotie. Bībele saka: “Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts; viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi.” (Atklāsmes 12: 9)

Dēmoni ir spēcīgas būtnes, tomēr Dievs viņu iespējas ierobežo. Bībele saka: “Un tie visi iztrūcinājās, tā ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: "Kas tas ir? Jauna mācība ar spēku! Pat nešķīstiem gariem Viņš [Kristus] pavēl, un tie Viņam paklausa."” (Marka 1: 27) “Bet Jēzus viņu apdraudēja, sacīdams: "Ciet klusu un izej no tā." Un ļaunais gars to nogāza zemē viņu vidū un izgāja no viņa, nekā ļauna nenodarījis. Tad izbailes pārņēma visus, un viņi sacīja cits citam: "Kas tas par vārdu, kura varā un spēkā Viņš pavēl nešķīstiem gariem un tie aiziet?"” (Lūkas 4: 35-36)

Tie ir neredzami cilvēku ienaidnieki, bet cīņa ar tiem ir reāla un personīga. Bībele saka: “Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.” (Efeziešiem 6: 11, 12)

Ja mēs nododam sevi Dievam un pretojamies velnam, tad viņš [velns] ir spiests atkāpties. Bībele saka: “Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums.” (Jēkaba 4: 7)