Darbinieki

Darbiniekiem vajadzētu strādāt ar apziņu, ka viņu augstākais priekšnieks ir Dievs. Bībele saka: “Pildiet Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ikviens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no Tā Kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais.” (Efeziešiem 6: 6-8)

Darbiniekiem vajadzētu būt uzticamiem. Bībele saka: “Kā sniega dzestrums pļaujamā laikā – tāds ir uzticams sūtnis tam, kas viņu sūtījis, jo viņš atspirdzina sava kunga dvēseli.” (Salamana pamācības 25: 13) “Uzticams vīrs piedzīvo daudz svētības, bet tas, kas sevišķi steidzas bagāts kļūt, nepaliks nenoziedzīgs.” (Salamana pamācības 28: 20)

Kristiešiem vajadzētu būt raksturīgi, ka viņi dara vislabāko, kas viņu spēkos. Bībele saka: “Kalpi lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretim, nezog, bet lai parāda pilnīgu uzticību, ka viņi visās lietās ir rota mūsu Pestītāja Dieva mācībai.” (Titam 2: 9-10)

Attieksme pret darbu ir svarīga. Bībele saka: “Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem.” (Kolosiešiem 3: 23)

Dievam nepaliek nepamanīts, ja darba devēji negodīgi izmanto savus darbiniekus, un darba devēji ir atbildīgi Dieva priekšā. Bībele saka: “Raugi, alga, atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus, brēc, un pļāvēju saucieni ir sasnieguši Tā Kunga Cebaota ausis.” (Jēkaba 5: 4) ”Kungi, kā tas ir pareizi un taisnīgi, tā dariet saviem kalpiem; jūs zināt: arī jums ir Kungs – debesīs.” (Kolosiešiem 4:1)