Bērnu audzināšana

Bērnu audzināšanai un mācīšanai ir tālejoša ietekme. Bībele saka: “Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” (Salamana pamācības 22: 6)

Dievs vēlas, lai vecāki būtu saviem bērniem labs un aktīvs piemērs vārdos un darbos. Bībele saka: “Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties.” (5. Mozus 6: 6-7)

Dievs sagaida, lai tēvi pret saviem bērniem būtu laipni, pacietīgi un iejūtīgi. Bībele saka: “Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie netop bailīgi.” (Kolosiešiem 3: 21) “Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem Tam Kungam.” (Efeziešiem 6: 4)

Tas pats attiecināms arī uz mātēm. Bībele saka: “Viņa ver vaļā savu muti ar gudrību, un mīlīga pamācība ir uz viņas mēles.” (Salamana pamācības 31: 26)

Bērnu disciplinēšana ir viena no vecāku mīlestības izpausmēm. Bībele saka: “Kas savu rīksti taupa, tas ienīst savu dēlu, bet, kas savu dēlu mīl, tas to jau agri pārmāca.” (Salamana pamācības 13: 24)

Piebilde. „Rīkste” nav obligāti jāsaprot burtiskā nozīmē. Te drīzāk ir runa par disciplinēšanu vispār.