Draugi

Jēzus mūs sauc par saviem draugiem. Varam būt droši, ka Viņš ir mūsu vislabākais draugs. Bībele saka: „Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu.” (Jāņa 15: 15)

Patiesā draudzībā valda uzticēšanās. Bībele saka: „Draugs arvien mīl draugu un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli.” (Salamana pamācības 17: 17)

Izvēlieties draugus ar tīru sirdsapziņu un tādus, kuri mīl Dievu. Bībele saka: „Es esmu draugs visiem tiem, kas Tevi bīstas un kas pilda Tavas pavēles.” (Psalmi 119: 63)

Kam darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs, bet, kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi.” (Salamana pamācības 13: 20)

Labs draugs vienmēr rūpēsies ne tikai par savām, bet arī par drauga vajadzībām? Bībele saka: „Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.” (Filipiešiem 2: 3-4)

Aprunāšana var izjaukt draudzīgas attiecības. Bībele saka: „Aplams cilvēks izraisa asu vārdu maiņu un nesaskaņas, un aprunātājs sarīda draugus citu pret citu.” (Salamana pamācības 16: 28)

Vērtējiet blakus esošos draugus un kaimiņus, tad grūtā brīdī nenāksies gaidīt palīdzību no tālumā esošiem radiniekiem. Bībele saka: „Neatstāj savu draugu un sava tēva draugu, un neej sava brāļa namā, kad tev grūti klājas; kaimiņš tuvumā ir labāks nekā brālis tālumā.” (Salamana pamācības 27: 10)

Draugs jūs mīl pat tad, ja nodara jums sāpes. Bībele saka: „Drauga sitieni nāk no labas sirds, bet pārmērīgi bagātīgi ir nīdētāja skūpsti.” (Salamana pamācības 27: 6)