Sīkumi

Dievs mums iesaka būt vērīgiem pret dzīves sīkajām lietām. Bībele saka: „Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un, kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns.” (Lūkas 16: 10)

Godīga un uzticama attieksme pret šķietami mazām lietām paver ceļu uz augšu. Bībele saka: „Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu.” (Mateja 25: 21)

Arī dzīves sīkumiem var būt tālejošas sekas. Bībele saka: „Gūstiet mums nebēdnes lapsas, mazās lapsas, kas posta vīna dārzus, jo tagad ziedos ir arī mūsu vīna dārzi!” (Augstā dziesma 2: 15)