Mūžīga dzīve

Dievs ir apsolījis mūžīgu dzīvi tiem, kas tic Viņa Dēlam. Bībele saka: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3: 16)

Mūžīgā dzīve ir dāvana, kura dota tiem, kas tic Jēzum. Bībele saka: “Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.” (1. Jāņa 5: 11-12)

Vairāk par šo tēmu lasiet sadaļā “Augšāmcelšanās”!