Jaunība

Jaunība ir ļoti piemērots laiks attiecību veidošanai ar Dievu. Bībele saka: “Priecājies, jaunekli, savā jaunībā, un lai tava sirds labi jūtas savās jaunības dienās; staigā tos ceļus, ko tava sirds kāro, un ej pakaļ tam, kas patīk tavām acīm; zini tomēr, ka Dievs par visu to prasīs no tevis nolēsumu! Izmet skumjas no savas sirds un turi tālu nost no savas miesas ciešanas, jo jaunība un tumšās matu cirtas ātri zūd. Piemini savu Radītāju savā jaunībā, pirms tās ļaunās dienas nāk un tie gadi tuvojas, par kuriem tu vēlāk sacīsi: tie man nepatīk!” (Salamans Mācītājs 11: 9, 10; 12: 1) “Bet Samuēls, vēl zēns būdams, kalpoja Tam Kungam, apjozies ar linu efodu.” (1. Samuēla 2: 18)

Jaunieši var paaugstināt Kristu, ar savu dzīvi atklājot citiem Viņa raksturu. Bībele saka: “Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.” (1. Timotejam 4: 12)

Jauniešiem vajadzētu būt apdomīgiem, izvēloties draugus, ar kuriem kopā pavadīt laiku. Bībele saka: “Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus.” (1. Korintiešiem 15: 33) “Kam darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs, bet, kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi.” (Salamana Pamācības 13: 20).