Favorītisms

Dievam nav favorītu. Bībele saka:

Patiesi, es saprotu, ka Dievs cilvēku neskata pēc ārienes, bet ikvienā tautā viņš pieņem katru, kas viņa bīstas un ir taisns savos darbos.” (Apustuļu darbi 10:34-35)

Viens likums un viena taisnība visiem, nekādu dubultstandartu! Bībele saka:

Gan jūs, gan svešinieki esat Kunga priekšā –  viena bauslība un viena tiesa lai ir gan jums, gan svešiniekam, kas mīt pie jums.” (4. Mozus 15:15-16)

Tādēļ es jūs padarīju nicināmus, nievājamus visā tautā, jo jums mani ceļi nerūp un draugu būšana jums svarīgāka par bauslību!” (Maleahija 2:9)

Favorītisms un šķirošana pazemo cilvēkus, par kuriem Kristus miris, un atklāj dievišķo vērtību neizpratni. Bībele saka:

Mani brāļi, ticību uz godības Kungu Jēzu Kristu nesaistiet ar cilvēka ārieni. Ja jūsu sinagogā ienāk vīrs greznās drānās ar zelta gredzeniem pirkstos un ienāk arī nabags noplīsušās drēbēs un jūs, uzlūkodami to, kas greznās drānās, tam sakāt: apsēdies ērti še! – bet nabagam: tu nostājies tur! – vai: sēdies pie mana kājsola! – vai tad tā jūs nesākat viens otru šķirot, kļūdami par tiesnešiem ar aplamiem spriedumiem?” (Jēkaba 2:1-4)

Favorītisms ir kaitīgs un nav pieļaujams ne tikai valsts pārvaldē, darba kolektīvā, skolas klasē un draudzē, bet arī un jo īpaši ģimenē. Bībele saka:

Bet Israēls [Jēkabs] mīlēja Jāzepu vairāk par visiem saviem dēliem, jo viņš tam bija dzimis vecumā, un viņš uzdāvināja tam raibi krāsotus svārkus. Un viņa brāļi redzēja, ka tēvs viņu mīl vairāk par visiem citiem brāļiem, un tie viņu ienīda un nespēja mierīgi ar viņu runāt.” (1. Mozus 37:3-4)