Domāšana

Prātīgāk ir vispirms domāt, bet tikai pēc tam runāt. Bībele saka: “Taisnā cilvēka sirds apdomā, kā būtu jāatbild, bet bezdievja mute putodama izverd ļaunumu.” (Salamana pamācības 15: 28)


Mums vajadzētu rūpēties ne tikai par savu rīcību, bet arī par domām, jo rīcība – gan laba, gan ļauna - sākas prātā. Bībele saka: “Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku.” (Marka 7: 21-23)


Kad izlemjam dzīvot ar Dievu, mums vajadzētu lūgt un ļaut Svētajam Garam izmainīt mūsu līdz šim ierasto domāšanas veidu. Bībele saka: “Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (Romiešiem 12: 2)


Mums vajadzētu domāt pozitīvas domas, tad arī mūsu vārdi un darbi būs gudri un pozitīvi. Bībele saka: “Kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” (Filipiešiem 4: 8)


Domājot par labo un pēc iespējas izvairoties domāt par ļauno, mēs izdarām pakalpojumu arī savai veselībai. Bībele saka: “Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrauzts gars izkaltē kaulus.” (Salamana pamācības 17: 22)