Parādi

Ja vien iespējams, centies iztikt bez kredītu ņemšanas. Bībele saka: “Bagāts pār nabagiem valda, kas aizņemas, paliek devējam kalps.” Sakāmvārdi (Salamana pamācības) 22:7

Apdomā labi, pirms kļūsti par galvotāju! Bībele saka: “Neesi kā tie, kas līkop līgst, kas galvo par aizdevumu, ja tev nebūs ko aizmaksāt, tev no apakšas izraus pēli!” Sakāmvārdi 22:26-27

Kārto savas lietas tā, lai nevienam nepaliktu parādā.  Vienīgi mīlēt līdzcilvēkus ir kristieša „parāds”, kas nekad nav līdz galam atmaksājams. Bībele saka: “Dodiet ikvienam, kas tam pienākas: kam pienākas nodokļi – nodokļus, kam muita – muitu, kam bijība – tam izrādiet bijību, kam pienākas cieņa – tam cieņu. Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību, jo, kas otru mīl, ir piepildījis bauslību.” Romiešiem 13:7-8