Slinkums

Slinkums ir netikums, tas nav atbalstāms. Bībele saka:    “ Kad bijām pie jums, mēs taču jums pavēlējām – kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. Bet mēs esam dzirdējuši, ka daži pie jums nedzīvo kārtīgi – tie paši nestrādā, bet maisās citiem pa kājām. Tādiem mēs pavēlam un brīdinām Kungā Jēzū Kristū, lai viņi, mierīgi strādādami, paši nopelna sev maizi.” 2.Tesaloniķiešiem 3:1

Slinkums ved trūkumā. Bībele saka: “Šļauga sauja padara nabagu – bagātu pataisa centīga roka. Kas vasarā iekrāj, tas prāta vīrs, kas ražu noguļ, tam jākaunas.” Salamana pamācības 10:4-5

Sliņķi meklē attaisnojumu savam slinkumam un nespēj pieņemt labus lēmumus. Bībele saka: “Sliņķis saka: uz ceļa ir lauva, lauvu māte staigā ielās! Durvis grozās savās virās un sliņķis – savā gultā. Mērc sliņķis bļodā roku – par grūtu šim celt to pie mutes. Sliņķis paša acīs gudrāks par septiņiem, kas prot trāpīgi atbildēt!” Salamana pamācības 26:13-16

Sliņķiem ieteikts mācīties no skudrām.  Bībele saka: “Ej pie skudras, tu, sliņķi, raugi, kā viņa dara, ņemies gudrībā – tai nav ne pavēlnieka, ne virsnieka, ne valdnieka, tomēr sev vasarā tā barību iekrāj, pļaujas laikā savelk sev ēsmu! Cik ilgi, sliņķi, vēl gulēsi, kad celsies no miega? Mazliet nomiega, mazliet snaudas, mazliet saņemt rokas un atlaisties – un jau kā staigulis trūkums tev klāt un nabadzība kā varmāka!” Salamana pamācības 6:6-11