Blogs

Labā vēsts par tiesu

11. decembris, 2017

Un es ieraudzīju citu eņģeli lidojam augstu debesīs. Viņam bija dots sludināt mūžīgo evaņģēliju zemes iedzīvotājiem – ikvienai tautai, ciltij, valodai un ļaudīm. Viņš runāja varenā balsī: bīstieties Dieva un slavējiet viņu, jo viņa tiesas stunda ir klāt, pielūdziet to, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus!” (Atklāsmes 14: 6-7)


Lasot, mums aizvien jāpatur prātā, ka Atklāsmes grāmata ir tēlu un simbolu grāmata. Autors tikai uzticīgi apraksta redzētās atklāsmes, bet nesniedz no sevis to skaidrojumu vai interpretāciju. Tēlu un simbolu izskaidrošana paliek lasītāju ziņā.

Atklāsmes grāmatas sākumā Jānis norāda, ka šie viņam atklātie redzējumi nav par pagātni, bet gan norāda uz to, kam jānotiek nākotnē. Un varam noprast, ka daļa no tiem sniedzas līdz mūsu laikam. Tāpēc iztēlosimies šo redzējumu tā, kā tas varētu risināties mūsdienās.

Kādā rāmā pēcpusdienā manām, pāri mūsu pilsētai kaut kas lido. Neizklausās pēc helikoptera, bet nav arī putns. Mēs paceļam acis un augstu debesīs ieraugām varenu Dieva sūtni, eņģeli. Ko mēs darām? Filmējam, protams! Bet tad eņģelis runā varenā balsī:

Ļaudis, es nesu jums vēsti!

Vai tā ir laba vēsts?” – mēs jautājam

Laba, ļoti laba vēsts – tas ir evaņģēlijs.”

Mēs zinām šī vārda tulkojumu un nozīmi – evaņģēlijs ir laba, pozitīva iepriecinoša vēsts, vēsts par uzvaru.

Ahā, stāsti, mēs gribam dzirdēt labu vēsti, mēs esam noguruši no sliktām ziņām, ko ik dienas saņemam no visas pasaules!

Un eņģelis stāsta. Viņa labā vēsts sākas ar paziņojumu, ka Dieva tiesas stunda ir klāt.

Paga, paga! Tu teici, ka būs laba vēsts!

Nu jā, šī arī ir labā vēsts – tiesas stunda ir klāt, tāpēc bīstieties Dieva un slavējiet viņu un pielūdziet viņu, visu lietu radītāju!

Un eņģelis ir prom, atstājot mūs nopietnās pārdomās.

Aicinājums „bīties” tiesas sakarā mums būtu viegli saprotams. Bībeles zinātāji tūlīt atminas apustuļa Pāvila rakstīto vēstulē korintiešiem, ka „mums visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā.”

Tiesa ir nopietna lieta, tā apzīmogo cilvēku likteņus. Saprotams, ka tā rosina bijību. Bet eņģelis aicina arī slavēt Dievu par to, ka tiesa ir klāt. Priecājieties, slavējiet, pateicieties Dievam par tiesu!

Bībele daudzviet un atkārtoti stāsta par laiku beigās gaidāmo dievišķo tiesu, un stāsta par to dažādos aspektos. Dažkārt ziņas par tiesu var šķist visai biedējošas, tomēr dominējošais skatījums uz dievišķo tiesu Bībelē pilnīgi noteikti ir pozitīvs, proti, šī tiesa ir kas tāds, ko Dieva bērni var gaidīt un cerēt.

Vēsts par tiesu ir laba vēsts, pirmkārt, tāpēc, ka mēs pazīstam to, kam vara šo tiesu izspriest. Mēs zinām viņa vārdus, mēs zinām viņa darbus, mēs zinām viņa raksturu un mēs zinām viņa nodomus.

Dievs nāca mūsu pasaulē Kristus Jēzus personā ar noteiktu mērķi. Un šis mērķis nebija soda ekspedīcija – viņš nenāca atrast, notvert un sodīt pārkāpējus.

Dievs nāca pasaulē glābšanas misijā – viņš nāca meklēt un glābt pazudušos. Pretstatā dažādām melīgām versijām par Dievu, Jēzū Kristū atklātais Dievs meklē katru iespēju grēcinieku attaisnot un glābt, nevis apsūdzēt un pazudināt.

Salīdzinot ar mūsu valsts dienestiem, Dievs vairāk līdzinās ugunsdzēsējam glābējam nekā policistam. Tāds ir tas, kuram vara tiesu spriest.

Atceramies, ka arī mūsu laicīgajā pasaulē tiesas funkcija nav tikai sodīšana, bet arī attaisnošana.

Mēs visi esam grēcīgi, tādējādi mēs visi esam kā apsūdzētie. Pateicoties Kristum, mūsu Glābējam un Vidutājam, mūsu Aizstāvim un Soģim vienā personā, mēs, kas Viņam uzticībā atdodam savu dzīvi, tiekam attaisnoti.

Un dievišķā tiesa apstiprina šo attaisnojumu, ka tas ir pamatots, galīgs un negrozāms. Kā vēstulē Romiešiem teikts – „Tiem, kas Kristū Jēzū, vairs nav pazudināšanas.” (Romiešiem 8:1) Tā taču ir laba vēsts, vai ne?

Otrs aspekts, kāpēc vēsts par tiesu ir laba vēsts, ir tas, ka šī tiesa pieliek punktu ļaunuma un ciešanu ilgajai vēsturei. Netaisnība ir gana zēlusi, ļaunums ir gana plosījies, gana cietusi cilvēce, gana cietusi visa radība. Vārda „tiesa” sinonīms ir taisnība, taisnīgums.

Dievišķā tiesa laiku beigās beidzot nes taisnīguma uzvaru, pēc kā ilgojušies, par ko sapņojuši un par ko cīnījušies cilvēki visos laikmetos. Vēsts par tiesu tāpēc ir vēsts par uzvaru.

Mēs aizvien lūdzam Kristus doto lūgšanu, vēršoties pie mūsu Tēva debesīs, mēs sakām – „Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”

Tomēr mēs redzam, ka pasaulē, kāda tā ir patlaban, daudz kas notiek ne pēc Dieva prāta, bet pēc pretinieka, sātana, velna prāta. Dievišķā tiesa pieliks tam punktu un tādējādi atbildēs uz visu laikmetu Dieva bērnu sirsnīgajām ilgām un lūgšanām.

Mēs dzīvojam laikā, kad ir pamats domāt – šis senais redzējums piepildās, viņa tiesas stunda ir klāt. Tāpēc ņemsim nopietni eņģeļa aicinājumu: bīstieties Dieva un slavējiet viņu un pielūdziet!

Ja lasām Atklāsmes grāmatā nākamos pantus, uzzinām par vēl diviem eņģeļiem, kas turpina pirmā eņģeļa aizsākto vēstījumu un aicina cilvēkus pieņemt izšķirošu lēmumu – saraut visas attiecības un saites ar ļaunumu un tumsu, un visiem viltojumiem un stingri nostāties vienīgā patiesā Dieva – Radītāja pusē.

Kad tas ir izdarīts, kad esi savu sirdi un savas rokas nedalītā uzticībā nodevis Kristum Jēzum, tu esi viņa žēlastībā taisnots un aizsargāts. Tiesas vēsts tev nav baiļu vēsts. Tā ir svētas bijības, prieka un slavas vērta vēsts. Tā ir uzvaras vēsts.

Uzdot jautājumu bloga autoram

Kļūda!
Lauks ir obligāts!

Kļūda!
Ievadi korektu e-pasta adresi!

Kļūda!
Trūkst jautājums!