Blogs

Kaina sieva

28. marts, 2017


Pirmdienas pēcpusdiena. Esot ceļā, ieslēdzu Latvijas radio 1. programmu. Skan kultūras raidījums. Studijā viesis – viens no latviešu aktieriem. Izrādās, cilvēks ar patstāvīgu skatījumu uz pasauli un ar izteiktu interesi par reliģiju. Viņa interese gan ir ar mīnuss zīmi, viņš reliģijā saskata ļaunumu. Katrs jau atrod to, ko meklē. Kā teica Jēzus no Nācaretes – „Meklējiet, un jūs atradīsiet”. Protams, arī ļaunumu reliģijā, jo ticības vārdā ir darītas un tiek darītas ne tikai labas lietas, bet arī muļķības un nelietības.

Kultūras cilvēks zina Bībeli. Viņš zina stāstu par Ievas un Ādama dēlu Kainu. Zina, ka Kains ņēma sievu un viņiem dzima bērni. Bet – kur Kains atrada sievu, ja vienīgā sieviete pasaulē bija viņa māte? Labs jautājums, vai ne? Un, jautātājaprāt, tas parāda, cik aplama un neuzticama grāmata ir Bībele.

Bet vai tā ir? Pirmkārt, Bībelē nav sacīts, ka laikā, kad Kains apņēma sievu, Ieva bija vienīgā sieviete pasaulē. „Pēc Šēta dzimšanas Ādama dienas ilga astoņi simti gadu, un viņam bija dēli un meitas.” (1. Mozus 5:4) Varbūt Kains ņēma par sievu kādu no savām daudzajām māsām? Tas ir pavisam ticami.

Un otrkārt. Šis pats jautājums par Kaina sievu, ko dažs izmanto Bībeles uzticamības apšaubīšanai, var tikt pavērsts pretējā virzienā un tikt izmantots kā netiešs, bet loģisks arguments Bībeles uzticamības stiprināšanai.

To, ka Bībele ir literārās uzbūves  ziņā meistardarbs, atzīst gan ticīgie, gan neticīgie, gan piekritēji, gan noliedzēji. Nav šaubu, ka šāda līmeņa teksta sarakstīšanai bija nepieciešami ļoti prasmīgi (vai dievišķi iedvesmoti) cilvēki. Ja Bībele būtu fikcija, tad tās autors ticamības vairošanai noteikti būtu spējis parūpēties par Kaina sievas izcelsmes identificēšanu. Citiem vārdiem, viņš būtu licis lietā fantāziju un šo acīmredzamo problēmu vienkārši atrisinājis, lai lasītājam nebūtu ko iebilst. Līdzīgi ir ar citiem „grūtajiem” jautājumiem Bībelē. Tas, ka šādi jautājumi pastāv, vairo manu pārliecību par to, ka Bībele nav meistarīga fikcija, bet kas daudz pārāks.

Bet katrs jau, protams, atrod to, ko meklē. Cits meklē argumentus neticībai (jo vēlas neticēt) un tos atrod. Cits meklē argumentus ticībai (jo vēlas ticēt) un tos atrod. Ko vēlies tu?Uzdot jautājumu bloga autoram

Kļūda!
Lauks ir obligāts!

Kļūda!
Ievadi korektu e-pasta adresi!

Kļūda!
Trūkst jautājums!