Laipni lūgti [dzīvā]SAITE

Bezgalīgajā Interneta okeānā [dzīvā]SAITE ir dārgumu lāde, kas piedāvā ieskatu Universa Radītāja raksturā. Drīz jūs atklāsiet, ka Dievs ir daudz skaistāks, nekā spējāt iztēloties.
Atveriet  . . .  un izbaudiet!

Kas ir [dzīvā]SAITE?

KAS?

[dzīvā]SAITE ir populārs, viegli saprotams Bībeles studiju kurss. Šī vietne ir kursa bezmaksas tiešsaistes versija. [dzīvā]SAITE piedāvā iepazīt Bībeles mācības sistemātiskā, tematiskā formātā. Šis ieskats Bībelē paplašinās jūsu izpratni, iespaidos jūsu sirdi un paaugstinās jūsu dzīves kvalitāti.

KĀPĒC?

Mūsu pasaule ir pilna dezinformācijas un tumšu baumu par to, kāds ir Dievs. Rezultātā daudzi vai nu šausmās bēg no Dieva, vai arī pūlas kalpot Viņam kā vergi. [dzīvā]SAITE ir unikāls studiju ceļvedis, kas katrā Bībeles mācībā ļauj atklāt Dieva mīlestības izpausmi, Viņa patieso raksturu.

KĀ?

Viss ir vienkārši: piereģistrējieties un sāciet ar pirmo nodarbību. Kad viena nodarbība būs pabeigta, jūs saņemsiet piekļuvi nākamajai. [dzīvā]SAITE ir viegli paņemama līdzi, jūs varat tai pieslēgties arī savā telefonā vai planšetē. Tas dod iespēju jebkurā laikā turpināt no tās vietas, kur iepriekšējo reizi apstājāties.

STUDIJU TĒMAS:

 • Mīlestības loģika

  1  |  Mīlestības loģika

  Runājot par mīlestību, viena no acīmredzamām lietām ir komunikācijas nepieciešamība, lai mīlestība varētu pastāvēt un plaukt. Bībele ir Dieva komunikācijas līdzeklis.

  Dieva sirds

  2  |  Dieva sirds

  Dievs ir mīlestība vispersonīgākajā, nesavtīgākajā un skaistākajā nozīmē.

  Dieva tēls

  3  |  Dieva tēls

  Mēs neesam tikai dzīvnieki. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla, veidoti mīlestībai, cieņai un mūžībai.

 • Karš debesīs

  4  |  Karš debesīs

  Mūsu pasaule ir centrs kosmiskam konfliktam starp labo un ļauno. Šī konflikta vēsture sniedzas atpakaļ laikā pirms tapa cilvēce.

  Cilvēces krišana

  5  |  Cilvēces krišana

  Mēs, cilvēki, uztveres, morāles un attiecību ziņā esam attālinājušies no sākotnējās pilnības, kādā Dievs mūs radīja.

  Apsolītais

  6  |  Apsolītais

  Vecā Derība ir uzticīgas mīlestības apsolījums, un Jaunā Derība ir šī solījuma piepildījums.

 • Ceļojums uz Dieva sirdi

  7  |  Ceļojums uz Dieva sirdi

  Ir kāds ceļš, kas ved uz visbrīnumaināko mērķi, kāds vien iedomājams, un svētnīcas sistēma, ko Dievs senatnē deva Israēla tautai, ir šim ceļojumam paredzētā karte.

  Nāve definēta

  8  |  Nāve definēta

  Ikviens no mums agrāk vai vēlāk pārstāj elpot. Un kas pēc tam?

  Nāve uzvarēta

  9  |  Nāve uzvarēta

  Ar pašaizliedzīgas mīlestības spēku Jēzus uzvarēja grēku un nāvi mūsu labā. Viņa augšāmcelšanās ir šīs uzvaras pierādījums.

 • Jauni radījumi Kristū

  10  |  Jauni radījumi Kristū

  Rīkojoties pareizi un darot labu mēs nenopelnām glābšanu. Pareiza rīcība un labi darbi ir tikai rezultāts tam, ka mēs ticībā saņemam Jēzus Kristus pelnīto un mums dāvāto glābšanu.

  Dzīve Dieva mīlestībā

  11  |  Dzīve Dieva mīlestībā

  Dievs no cilvēkiem vēlas tikai vienu: lai viņos būtu nesavtīga mīlestība. Dieva likumi atklāj, kā šāda mīlestība izskatās darbībā.

  Baudot mieru Kristū

  12  |  Baudot mieru Kristū

  Sabats ir iknedēļas atgādinājums par radīšanu un atpirkšanu, ko mūsu labā paveicis Dievs. Tas iezīmē miera attiecības ar Dievu.

 • Dodot un saņemot

  13  |  Dodot un saņemot

  Dieva valstības pamatā ir iebūvēts efektīvs princips: došana. Un došana ir visietekmīgākā lieta, ko cilvēks var darīt līdzīgi Dievam.

  Veselība un veselums

  14  |  Veselība un veselums

  Tā kā Dievs ir mīlestība, Viņš ir ieinteresēts, lai esam veseli un jūtamies labi. Tāpēc Viņš mums ir atklājis veselīgas dzīves principus.

  Iegremdēšana

  15  |  Iegremdēšana

  Kristība aino pilnīgu iegremdēšanos Dieva mīlestībā, kā tā atklāta Kristus nāvē, apglabāšanā un augšāmcelšanā. Kristībā mēs identificējamies ar Kristu un apliecinām savu ticību Viņam.

 • Dziedinošā sabiedrība

  16  |  Dziedinošā sabiedrība

  Dievs no saviem sekotājiem veido pasaulplašu sadraudzību, kas nodrošina atjaunošanu un Viņa mīlestības atklāsmi. Ikviens no mums ir aicināts tai piederēt.

  Lielā atkrišana

  17  |  Lielā atkrišana

  Mūsu pasaulē karo divas lielvaras, kuras darbojas pēc diviem atšķirīgiem pārvaldes principiem un kuru rīcību nosaka divi pilnīgi pretēji motīvi: mīlestība pret savtīgumu.

  Draudze tuksnesī

  18  |  Draudze tuksnesī

  Dievam šajā pasaulē vienmēr ir bijuši ļaudis, kas dara zināmu Viņa patieso raksturu – pat zemes vēstures vistumšākajā posmā.

 • Atlikums

  19  |  Atlikums

  Dieva draudzes misija ir saglabāt atziņu par Viņa likumu un norādīt uz Jēzu kā Dieva rakstura patieso atklāsmi.

  Salīdzināšanas diena

  20  |  Salīdzināšanas diena

  Mēs dzīvojam glābšanas vēstures noslēguma posmā, kurā Dievs grēka problēmu atrisinās pilnīgi un galīgi.

  Pirmā eņģeļa vēsts

  21  |  Pirmā eņģeļa vēsts

  Tie, kas tic labajai vēstij, pielūgs Dievu godbijībā, atklās Viņa rakstura skaistumu un tiesas dienā droši stāsies Viņa priekšā.

 • Otrā eņģeļa vēsts

  22  |  Otrā eņģeļa vēsts

  Mūsu pasaulē valda tumšs sajukums jautājumā par Dieva raksturu un glābšanu. Dievs mūs aicina doties ārā no šī sajukuma un nākt Kristū atklātās mīlestības gaismā.

  Trešā eņģeļa vēsts

  23  |  Trešā eņģeļa vēsts

  Ikvienu patiesu pielūgsmi rosina mīlestība pret Dievu, kurš pirmais mūs mīlējis, jo tikai mīlestība rada mīlestību.

  Otrā atnākšana

  24  |  Otrā atnākšana

  Viss Bībeles vēstījums virzās uz grandiozu kulminācijas punktu. Jēzus atgriezīsies!

 • Tūkstošgade

  25  |  Tūkstošgade

  Dievs, skaidri un nepārprotami atklājot sava rakstura skaistumu, darīs galu ļaunumam tā, lai tas nekad vairs neatkārtotos.

  Ļaunuma beigas

  26  |  Ļaunuma beigas

  Dievs ir mīlestība pat tad, kad Viņš noslēdz rēķinus ar mūžīgi pazudušajiem. Viņa rīcībā nav nekā no cietsirdības vai netaisnības.

  Mūžīgs prieks

  27  |  Mūžīgs prieks

  Dievs mums apsolījis nākotni skaistā un pilnīgā pasaulē, kurā aizvien zels draudzība un nebūs nekā, kas pretrunā mīlestībai.